tina14_20080415_1028431039 [Тина Модотти (Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini)]

tina14_20080415_1028431039